За офіційною статистикою, цереброваскулярні захворювання посідають друге місце в світі серед усіх причин смерті та інвалідності. В Україні - це  близько 14% усіх померлих. Щорічно ВООЗ реєструє близько 6,5 млн. летальних випадків, і за цим показником інсульт поступається лише ішемічній хворобі серця.

Європейська академія неврології та Європейська федерація нейрореабілітаційних товариств оприлюднила Панєвропейські рекомендації-2021 з фармакологічної підтримки моторної реабілітації після гострого ішемічного інсульту. Згідно протоколу, найновішими дослідженнями 2021 року у цій сфері є ефективне клінічне застосування для ранньої нейрореабілітації після гострого ішемічного інсульту препаратів Церебролізин та Циталопрам.

"При формуванні нових українських стандартів лікування інсультів, лікарям потрібно врахувати європейські та світові стандарти.  Це пришвидшить процес відновлення після інсульту та покращить життя пацієнтів та членів їхніх родин", - коментує оприлюднені протоколи доцент кафедри фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини Національного університету охорони здоров'я України ім. П.Л. Шупика, лікар-невролог, Володимир Голік. 

Опубліковані нові європейські протоколи реабілітації після інсульту

Згідно з офіційною статистикою МОЗ України, щороку у країні відбувається до 100 000 інсультів. Дані міжнародних досліджень, які використовують математичне моделювання, вказують на те, що офіційна статистика недооцінює кількість інсультів в Україні. Насправді їх 150 тис. - 200 тис. на рік. За даними Українського товариства інсультної медицини, оприлюдненими в квітні 2021 року, щороку в Україні відбувається близько 130 тисяч випадків інсульту, і до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця від початку захворювання. Близько 35% пацієнтів – люди працездатного віку. 

Європейська академія неврології (European Academy of Neurology) - це некомерційна організація, яка об’єднує та підтримує неврологів по всій Європі. В даний час 47 європейських національних неврологічних товариств, а також 2300 осіб зареєстровані членами EAN. Таким чином, EAN представляє понад 45 000 європейських неврологів. Членом Європейської академії неврології Українська Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів. 

Європейська федерація нейрореабілітаційних товариств (European Federation of Neurorehabilitation Societies) - це міжнародна, позапартійна, неконфесійна, некомерційна організація, яка займається дослідженнями, освітою, інтелектуальним та науковим обміном, адвокацією та благодійною діяльністю в галузі нейрореабілітаційної медицини та суміжних професійних галузей. Членом Європейської Асоціації нейрореабілітаційних товариств є Всеукраїнське товариство нейрореабілітації.

Джерело